Kontorlanskapet

Kontoret – utsikt og innsikt

Posts Tagged ‘Åpne rom

Åpent landskap eller tradisjonelt kontor

leave a comment »

I Amerika har det over lang tid vært mest vanlig med åpent kontor og kontorlandskap. Så mye som 70 prosent
av amerikanske arbeidsplasser er i åpne kontorlandskap. Undersøkelser og forskning har vist at ansatte som
arbeider i kontor uten skjermvegger eller med lave lydabsorberende skillevegger er plaget av økt stress og
mangel på privatliv. Følgen er at medarbeidere blir forstyrret og mister konsentrasjonen – følgen er reduserer
produktivitet.

Kontormøbler,bord,skrivebord,teambord,bench

 

Bør planløsning av åpne kontor revurderes? Er det på tide å gå tilbake tradisjonelt kontor? Meningene er mange
og vi hos Haraldssøn er i alle fall enige om at samme kontor-løsning ikke passer for alle bedrifter og medarbeidere.

Åpent kontor har fordeler der det er viktig å dele informasjon på en enkel måte. Arkitekter og reklamebyrå er
typiske eksempler på arbeidsplasser som har fordeler av å sitte åpent. Andre miljøer vil være mer tjent med å
sitte skjermet og konsentrert i tradisjonelle kontor.

 

 

Bedre på jobben

leave a comment »

Haraldssøn kan mye om skjermvegger, skillevegger og veggpanel som bidrar til å forbedre åpne kontor og kontorlandskap. Våre skillevegger har den beste isolasjonen og er trukket med myke materialer for å dempe lyd. Lyd-dempende produkter er med på å forbedre arbeidsmiljøet. Vi er ikke akustikere, men har kunnskap og erfaring med å forbedre lydmiljøet i kontorlandskap og åpne kontor. Med gode skjermvegger, veggpanel og lyd-plater kan vi bidra med å forbedre forholdene for kommunikasjon og behovet for konsentrasjon.

Alumi,veggpanel,støy,bedrift,skjermvegg,skjerer,skjermbrett,skillevegg,vegg,akustikk A-klasse,demper støy,absorberer lyd,kontor,lobby resepsjon,fellesområder

Written by petterharaldsson

02/26/2014 at 10:21

Publisert i Møbler og mennesker

Tagged with